Lời bài hát nắng sớm - ca sỹ hợp ca - album trẻ mầm non ca hát vol.3 ( cd3 )

Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng. Nắng cung em hát mvà cùng chơi múa vòng. Có cô chim khuyên khen là vui quá.Vui cung nắng sớm ( ơ) má ai cũng hồng.


Sponsor Links