Lời bài hát nhớ em lý bông mai - ca sỹ phi nhung - album chuyện 3 mùa mưa - nhạc sỹ trương quang tuấn
Nhạc sỹ: Trương Quang Tuấn

Bông mai vàng thuở nàng còn trẻ

Trên lối đi về lắm kẻ đợi mong

Bây giờ tình đã sang sông

Anh trèo cây khế, ngó mong đất á trời.ĐK:

Bông mai vàng tiễn chàng xa xứ

Em ở quê nhà em cứ đợi trông

Mai vàng nở rộ mùa bông

Anh xa mà chẳng trong mông ngày về.Bông mai ơi, hỡi bông mai vàng

Giờ chàng vẫn xa mùa xuân tết đến

Cho cõi lòng ta, thui thủi mình ên

Con trăng thề, con trăng não nề

Ơi lý xàng xê, ai về trăng sáng

Quê nhà chỉ có, mình ta nhớ chàng.Bớ anh ơi, sau chẳng nói một lời

Bớ anh ơi, sau chẳng nói một lời

Bớ anh ơi, sau chẳng nói một lời.


Sponsor Links